MOLNÁR PÉTER

többes biztosítási-és pénzügyi közvetítő

Partnereim

 

            

 

  

Országos Pénzügyi Közvetítő

                  Hálózat

 

  

Kövess a facebookon is
Partner Pénzintézetek

Partner Biztosítók  :

  

 www.aegon.hu

   

  www.allianz.hu

 

    www.eub.hu

 

  www.generali.hu

 

www.groupama-garancia.hu

   

       www.kobe.hu

      

      www.khb.hu

  

     www.signal.hu

       

   www.colonnade.hu

       

   www.uniqa.hu

 

 Partner  Bankok :

 

     Képtalálat a következőre: „k&h bank logó”

Lakástakarék-pénztárak:

 

 

 

 

 

   Aegon Lakástakarék

 

Hitelek fajtái:

 • Jelzálog alapú,-ingatlan hitelek,
 • Szabadfelhasználású hitelek,
 • Áruhitelek,
 • Személyi kölcsönök ,
 • Vállalati hitelek,
 • Széchenyi kártya,
 • Lizing

2015. február 1-től hatályba lép a 2009. évi CLXII tv. módosítása (azaz a Fair Bank törvény), amely a továbbiakban egységesen kezeli a hitelezéssel kapcsolatos szabályokat. A Fair Bank törvény alapvetően egy már meglévő jogszabályt módosít, hatálya mind az új hitelnyújtásra mind a meglévő állományokra kiterjed.

 

2015. február 1-től minden Banknak alkalmazniuk kell.

 

Jelzáloghitelek

 

 1. Ügyféltájékoztatás

 

1.1.      Kölcsönigénylés előtti szóbeli tájékoztatás

1.2.      Indikatív ajánlat változása

1.3.      Zálogkötelezetti tájékoztató

1.4.      Hirdetmények változása

 

1.1. Kölcsönigénylés előtti szóbeli tájékoztatás

 

 A tájékoztatás során kötelezően ki kell térni a következőkre:

 • az igénylő jövedelmi helyzetére, beleértve a teljes háztartás jövedelmi helyzetét, továbbá
 • az összes ismert hiteltartozására;
 • a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatóra (JTM);
 • a törlesztőrészletek emelkedésének hatására;
 • a kamatemelkedés hatására;
 • a hitelfedezeti arányra;
 • a minimálisan szükséges önerő mértékére;
 • az adóstárs bevonásának lehetőségére;
 • a jövedelemcsökkenés hatására.
   

Mindez azért kiemelten fontos, hogy az Ügyfél felelős döntést tudjon hozni, mérlegelve az életkörülményekben esetlegesen bekövetkező változásokat a hiteltörlesztési időszakban

 

Az ügyféltárgyalás során kötelező átadni és aláíratni(!) az Ügyféllel a „Nyilatkozat hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatásról” elnevezésű dokumentumot. A dokumentum tartalmazza a szóbeli tájékoztatás főbb elemeit és az NGM rendelet által meghatározott kondíciók alapján mutatja be az Ügyfelek számára a törlesztő részlet változását a jövedelem és a kamat változásakor.

 

A tájékoztatás és a kapcsolódó jogszabályi dokumentumok időbeli sorrendje.

 

Amennyiben az érdeklődés során az Ügyfél részére személyes kalkuláció, indikatív ajánlatétel is történik, akkor a tájékoztatás sorrendje a következő:

 

 1. „Nyilatkozat hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatásról” elnevezésű dokumentumot át kell adni és egy aláírt példányát meg kell tartani.
 2. KHR átadhatósági nyilatkozat egy aláírt példányát meg kell tartani. Ennek tartalmában, formájában és a hozzá tartozó folyamatában nincs változás.
 3. Előminősítési tájékoztató egy aláírt példányát meg kell tartani. Ennek tartalmában, formájában és a hozzá tartozó folyamatában nincs változás.
 4. Indikatív ajánlat átadása, mely kizárólag a törvényben meghatározott melléklet szerinti formában lehetséges. Ezt eddig is átadtátok az Ügyfélnek, viszont egyéb tájékoztató dokumentumokkal összetűzve. Fontos(!), hogy a törvény melléklete szerinti indikatív ajánlatot a továbbiakban csak önállóan szabad átadni, jól elkülönítve a többi tájékoztatótól és egy aláírt példányát meg kell tartani, szintén minden más dokumentumtól elkülönítve.
 5. Összefoglaló táblázat (egy oldalas megszemélyesített előlap ) és Kockázatfeltáró nyilatkozat
 6. Kölcsönigénylőlap

             Ennek tartalmában, formájában és a hozzá tartozó folyamatában jelenleg nincs változás.

 1. Zálogkötelezetti tájékoztató

 

 1. Indikatív ajánlat
 • Az indikatív ajánlatban elvégzett változtatásokon túl fontos, hogy az Ügyfélnek a továbbiakban külön-külön alá kell írnia a fentebb részletezett jogszabály által meghatározott tájékoztató dokumentumokat, azaz nem elegendő csak a Kockázatfeltáró nyilatkozat aláírása.
 • A továbbiakban az Indikatív ajánlatnak (vagyis a törvényben meghatározott mellékletnek) jól el kell különülnie a többi banki és egyéb jogszabályi tájékoztató dokumentumoktól.
  1. Zálogkötelezetti tájékoztató
 • A zálogkötelezettek tájékoztatása szintén kiemelt figyelmet kap a törvényben. Ennek megfelelően szükséges a zálogkötelezetti nyilatkozatot átadni minden zálogkötelezettnek és egy-egy példányát (zálogkötelezettenként) aláíratni, hiteldossziéban lefűzni. A nyilatkozat átadása a kölcsönigénylés és a szerződéskötés között kell, hogy megtörténjen. Ennek átadása kérésre, a bankfiókban is megtörténhet.
  1. Hirdetmény
 • A Hirdetmények módosulnak az árazás változásának megfelelően.

 

 1. Változások az árazásban - jelzáloghitelek

 

A törvény alapján a 2015. február 1-től befogadott kérelmek esetében az alábbiak szerint módosul az árazás.

 

A Fair bank törvény lehetőséget ad 3 árazási típusra:

 • fix kamat a teljes futamidőre
 • referencia kamat (BUBOR)+kamatfelár (fix vagy változó)
 • fix kamat, minimum 3 évente változtatható kamatváltoztatási mutatóval

 

Milyen kamatozással érhetőek el hiteleink 2015. február 1-től?

 

 

ÚJ FOLYÓSÍTÁSÚ FORINT JELZÁLOGHITELEK

hitel típusa

3/12 Havi kamatperiódussal

3/5 ÉVES kamatperiódussal

JELENLEGI ÁRAZÁS

3/12 havi BUBOR + fix kamatfelár

3/5 éves ÁKK + fix kamatfelár

2015. február 1-től érvényes árazás

3/12 havi BUBOR + fix kamatfelár!

3/5 éves fix kamat!
(kamatváltoztatási mutatóval)

árazási módszer

változatlan marad az árazási logika

3/5 éves ÁKK referencia hozamhoz kapcsolt
kamatváltoztatási mutató az alapja

ÉRINTETT TÖRVÉNY

Fair Bank törvény

 

 

A futamidő során milyen esetekben változhat a kamatláb?

 

A Fair Bank törvény alapján három esetben van lehetőség a kamatok változtatására:

 • referencia kamathoz kötött árazás esetén a referencia kamat változása alapján kamatperiódus fordulókor
 • referencia kamathoz kötött árazás esetén a kamatfelár változtatási mutató alapján a kamatfelár periódus (minimum 3 év) fordulókor, de maximum 5 alkalommal a teljes futamidő alatt.
 • nem referencia kamathoz kötött árazás esetén kamatváltoztatási mutató alapján kamatperiódus fordulókor.

 

Mi a kamatváltoztatási mutató, amit 3/5 éves kamatperiódusok alapján használható?

 

A kamatváltoztatási mutató alkalmazása esetén a kamat kizárólag a bankon kívül álló okok esetében kerülhet megváltoztatásra pozitív vagy negatív irányba. Ennek a mutatónak az összetevőit minden esetben az MNB határozza meg és teszi közzé. A bankok kizárólag a mutató értéke alapján változtathatnak a kamat mértékén.

 

A kamatváltoztatási mutató meghatározása: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Bank által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám.

 

2015. február 1-i hatálybalépéssel a kamatváltoztatási mutató alkalmazása mellett döntött, amit a 3/5 éves kamatperiódusú árazásban fog alkalmazni a 2015. február 1-től befogadott kérelmek esetében. A kamatváltoztatási mutató értéke az induláskor 1, ami a következő kamatperiódus forduló alkalmával változhat.

 

 1. Szerződések

 

 1.  Tipikus szerződés a honlapon

 

Az Ügyfelek számára elérhetővé kell tenni a tipikus kölcsönszerződés mintákat a honlapon, amit kérésre a tájékoztatás során át is kell adni.

 

Négy tipikus szerződést teszünk elérhetővé:

 • Üzleti feltételű lakáshitel, az összes kamatkedvezménnyel
 • Állami támogatással nyújtott lakáscélú hitel, az összes kamatkedvezménnyel
 • Ingatlanfedezetű személyi hitel, az összes kamatkedvezménnyel
 • Lombard hitel – partnerek által nem értékesíthető

 

 1. Szerződéskötés előtti 7 napos kötelező tájékoztatás
 • A jogszabály alapján az Ügyfelek számára kötelező legalább 7 nappal a szerződéskötést megelőzően a kölcsön- és zálogszerződés egy-egy példányát átadni, esetleges kérdéseiket megválaszolni.Jelen törvény szerint jelenleg csak papír alapon.
 • Ettől a jogszabályi feltételtől semmilyen formában nem lehetséges eltérni, éppen ezért kérjük, hogy fokozottan hívjátok fel az Ügyfél figyelmét az időbeli korlátra és ennek megfelelően ütemezzétek a kérelem bírálatát, figyelembe véve az esetleges fizetési határidőket!

 

 

A Fair Bank törvény hatálybalépésével egy időben módosul a Magatartási kódex is, ami továbbra is ugyanolyan kötelezően átadandó dokumentum.

 

2015. február 01-től a hitelkérelmeket a fenti feltételek vizsgálata mellett fogadják be a bank fiókok!

 

Galéria
Arhivált hírek
Mennyit fog érni az állami nyugdíj 15-20 év múlva?
Ön tényleg az állami nyugdíjból akar megélni?
2016-09-02 22:49:58
Erősödik a pesszimizmus a nyugdíjjal kapcsolatban
Vajon mennyi lesz a nyugdíjam?
2015-12-13 18:34:40
Hol a legjobb megöregedni?
Nyugdíjasok legjobb országa több szempont szerint.
2015-09-17 13:36:40
Több mint 420 milliós kárbejelentések májusban az AEGON-nál!
Viharkárok hatalmas károkat okoztak eddig...
2015-05-27 12:24:26
Nyugdíjasok 70%-a megbánta, hogy nem rakott félre aktív éveiben!
Nyugdíjasok nagy része ma már másképp csinálná...de már késő bánat.
2015-04-18 10:17:22
Nő a lakásbiztosítások száma
Nő a lakásbiztosítások száma
2015-02-15 12:43:20
Hírlevélre feliratkozás
Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail*